[Git]使用Synology NAS建立Git Server(以Synology DS212j為例)

  • 8662
  • 0
  • Git
  • 2016-01-06

[Git]使用Synology NAS建立Git Server(以Synology DS212j為例)
有些專案需隱私不能公開程式碼,又想做Git版本控管的話,那該如何是好?
假若剛好手頭上有一台NAS的話,是否可以自己架設Git Server呢?
出於這樣的想法,剛好手頭上又有一台Synology DS212j,就來實做看看,順便做個紀錄。 

...繼續閱讀 »